Wat doen wij?

Een voorstelling maken is teamwork. Naast het instuderen van de tekst, de muziek, het acteerwerk en de choreografien en het optreden, Is er nog veel meer te doen Om een optreden mogelijk te maken en onze vereniging gezond te houden. Ieder lid neemt deel aan minmimaal 1 commissie. De reden hiervoor is dat hiermee de betrokkenheid van ieder lid op niet alleen de uitvoering , maar ook de organisatie van een optreden wordt vergroot. Bovendien maken vele handen/hoofden weinig werk en dat is er genoeg! De commissies zijn:

  • Muziekcommissie 
  • Regie/choreo  commissie 
  • Commissie optredens
  • Decorcommissie
  • Kledingcommissie
  • PR commissie
  • Evenementencommissie

De commissies werken onder aansturing van het bestuur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en (minimaal) 2 algemene bestuursleden. Zoals het hoort in een vereniging worden de bestuursleden iedere keer voor een termijn van 3 jaar en in de algemene ledenvergadering gekozen.

Bij grote optredens geeft het bestuur  de opdracht tot aansturing  van de diverse commissies aan een productieteam. Vanuit elke commissie neemt iemand plaats in het productieteam zodat alle lijntjes zo kort mogelijk blijven. 

 

Daarnaast is er het creatief team wat bestaat uit de muzikale leiding en regisseur. Het creatief team heeft nauw contact met het bestuur en het productieteam.